menu  

HISTORIE AUKCÍ


Bibliofilská a knižní aukce (26. května 2022)


26. května 2022 od 18 hod. v Aukční síni Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1.

Kompletní aukční katalog je zveřejněn na stránkách www.auctions-art.cz.
Předaukční výstava proběhne 23. - 26.5. v prostorách Aukční síně Vltavín po - pá 10-12 a 13-18 hod., v den aukce do 15 hod.

Internetová část aukce bude dražena 27.5. od 9.00 hodin

Pro zadávání limitů a dražbu online je potřeba se předem registrovat (ověření nového dražitele může trvat až 2 pracovní dny, proto se prosíme registrujte s dostatečným předstihem). Pravidla aukce najdete v aukční vyhlášce, návod jak dražit zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@antiqari.at, nebo přímo Aukční síň Vltavín na info@galerie-vltavin.cz.

 

Katalogy výtvarného umění (leden 2022)


Drobná mimořádná aukce ve spolupráci s Antikvariátem Dlážděná probíhala do 19. ledna 2022 na stránkách AS Vltavín. 

Některé z katalogů byly výtvarníky podepsány.

 

Předvánoční aukce pohádek a literatury pro děti (prosinec 2021)


On-line aukce starých i nových pohádek, betlémů a dětské literatury.

Mimořádná převánoční on-line aukce Antikvariátu Radhošťská a Antikvariátu Dlážděná byla ukončena 16. prosince 2021. 

Jednalo se o zhruba 60 knih s danou tématikou, zastoupení byli M. Fischerová-Kvěchová, A. Scheiner, F. Wenig, B. Němcová, J. Čapek, O. Štáfl, V. Kubašta a jiní. 

 

Bibliofilská a knižní aukce (listopad 2021)


Aukce se konala 25. listopadu 2021 od 18 hod. v Aukční síni Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1.

Zvláštní pozornost v této aukci byla věnována tzv. "Stoupovkám", tedy knihám, jejichž náklad byl v různých letech a z různých důvodů likvidován, případně cenzurován. Z těch vzácnějších se v dražbě objevily tituly jako Tichá dohoda (E. Kazan), Tankový prapor (1969), Cikaniáda (J. Hiršal), Očitý svědek (J. Kolář), Slovesné umění a umělecké slovo (R. Jakobson), My (Zamjatin, 1969) nebo třeba katalog k výstavě "Současná fotografie v Československu" (Anna Fárová).

V tištěném katalogu byla tato kategorie doprovozena následujícím textem: 

Pokud lze konec zlaté éry šedesátých let v české literatuře časově ohraničit, je to období mezi roky 1968-1972, kdy pozvolný nástup normalizace s počátkem roku 1970 definitivně přerušuje veškeré tehdejší literární ambice.
Po roce 1968 nejprve dochází (i díky krátkodobému zrušení cenzury) k naprostému průlomu a do popředí se dostávají nejen díla zakázaných autorů (od r. 1948 a později), ale také mnoho obcházených překladů z literatury světové. Na stránkách knih se tak objevuje kritická reflexe a otevřené pohledy nejen na současnou společnost, ale i na její poslední desetiletí (ať již jde o téma lágrů, uranových dolů, PTP, vězení aj.).

Redaktoři jednotlivých nakladatelství si byli postupného uvolňování dobře vědomi, a proto nabídka edičních plánů rok od roku sílila a byla odvážnější a pestřejší. Vzhledem k dlouhým časovým prodlevám, které po odevzdání zredigovaného rukopisu do finální podoby tisku vznikají (v průměru vychází výroba jedné knihy na 12-16 měsíců), se tak nelze divit, že tlak na tiskárenský průmysl byl na konci šedesátých let obrovský, a že jedinou jeho záchranou před totálním zhroucením byl trvalý nedostatek papíru, každý rok korigovaný a přidělovaný Odborem pro kulturu MK ČSR. Nakladatelství tak často stála před otázkou, zda vydají některého autora v masovém nákladu, nebo jeho náklad částečně sníží, a zaměří se díky tomu na autory, kteří by i pro podstatně menší čtenářskou obec byli velkým přínosem (typicky autoři věnující se poezii, filosofii apod.). Proto také jen málokterý autor, který čelil zákazu a jehož dílo posléze skončilo ve stoupě, vyšel v obrovských nákladech. O to těžší je dnes zničené dílo dohledat, neboť se jejich náklad často pohyboval v rámci jen několika málo tisíc výtisků.
 

Jak už bylo naznačeno, velkou nevýhodou byly zdlouhavé výrobní postupy tiskárenského průmyslu. Používalo se ještě klasického vysázení textu, a než se definitivně schválil text, který byl posléze vytištěn, proběhlo několik korektur. To do značné míry nahrávalo normalizátorům: z mnoha a mnoha již vysázených textů se řada autorů do knihkupectví ani nedostala, neboť výroba jejich knihy skončila předčasně, a to buď ve sloupcových sazbách nebo stránkových korekturách. Naštěstí i takové případy se podařilo zachránit a lze je ještě dnes na aukci vidět. A i když cenzura do konce roku 1989 zavdá zákaz ještě mnoha dalším autorům, měřítko a počet zakázaných a zničených děl jsou s koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let již nesrovnatelné.


Výsledky aukce a komletní katalog naleznete zde: 

Filmové a výtvarné plakáty (říjen 2021)


Mimořádná on-line aukce probíhala na aukční platformě livebid.cz 14. října 2021.

V aukci byly nabízeny plakáty filmové, divadelní, fotografické, výtvarné a propagační, a plakáty s podpisy výtvarníků či jiných umělců.

Nabízeno bylo více jak 600 položek. Z významějších umělců byli zastoupeni např. J. Vyleťal, K. Vaca, Z. Ziegler, V. Boudník, J. Váchal, K. Teige, J. Kolář a řada dalších.

 

Doporučujeme:

2005, ABM

Stav: Velmi dobrý stav


celk. 16x lept (5x bar.), 4x L. Jiřincová, 3x O. Janeček, 2x H. Zmatlíková, 1x Ant. Rybička, E. Rybičková, Al. Rybička, manž. Kopáčkovi, J. Jančková, Z. Seydl a M. Nováková, Malé grafické soubory, sv. 2, Praha, 1954, volné listy v obálce, vyšlo 99 výtisků na maršovském velinu, tento nečíslovaný, podp. L. Jiřincové v tiráži, velmi dobrý stav


Grafický závod umelecký

Stav: desky odřené, mírně ušpiněné a zažloutlé