menu  

HISTORIE AUKCÍ


Plakáty 12., 13. a 14 září 2022

Mimořádná on-line aukce plakátů probíhá na stránkách Aučkní síně Vltavín. Je rozdělena do tří částí:

1) filmové plakáty
2) filmové plakáty a fotosky
3) výtvarné, divadelní, propagační aj.


Ukončení jednotlivých částí je 12., 13. a 14. září vždy od 10.00.

Nabízeno je více jak 900 položek.

Z významějších autorů plakátů nebo umělců, jichž se tato aukce týká, jsou zastoupeni J. Vyleťal, K. Vaca, Z. Ziegler, J. Váchal, K. Teige, J. Kolář a řada dalších.

Pro zadávání limitů a dražbu online je potřeba se předem registrovat (ověření nového dražitele může trvat až 2 pracovní dny, proto se prosíme registrujte s dostatečným předstihem). Pravidla aukce najdete v aukční vyhlášce, návod jak dražit zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@antiqari.at, nebo přímo Aukční síň Vltavín na info@galerie-vltavin.cz.

 

Katalogy výtvarného umění (leden 2022)


Drobná mimořádná aukce ve spolupráci s Antikvariátem Dlážděná probíhala do 19. ledna 2022 na stránkách AS Vltavín. 

Některé z katalogů byly výtvarníky podepsány.

 

Předvánoční aukce pohádek a literatury pro děti (prosinec 2021)


On-line aukce starých i nových pohádek, betlémů a dětské literatury.

Mimořádná převánoční on-line aukce Antikvariátu Radhošťská a Antikvariátu Dlážděná byla ukončena 16. prosince 2021. 

Jednalo se o zhruba 60 knih s danou tématikou, zastoupení byli M. Fischerová-Kvěchová, A. Scheiner, F. Wenig, B. Němcová, J. Čapek, O. Štáfl, V. Kubašta a jiní. 

 

Bibliofilská a knižní aukce (listopad 2021)


Aukce se konala 25. listopadu 2021 od 18 hod. v Aukční síni Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1.

Zvláštní pozornost v této aukci byla věnována tzv. "Stoupovkám", tedy knihám, jejichž náklad byl v různých letech a z různých důvodů likvidován, případně cenzurován. Z těch vzácnějších se v dražbě objevily tituly jako Tichá dohoda (E. Kazan), Tankový prapor (1969), Cikaniáda (J. Hiršal), Očitý svědek (J. Kolář), Slovesné umění a umělecké slovo (R. Jakobson), My (Zamjatin, 1969) nebo třeba katalog k výstavě "Současná fotografie v Československu" (Anna Fárová).

V tištěném katalogu byla tato kategorie doprovozena následujícím textem: 

Pokud lze konec zlaté éry šedesátých let v české literatuře časově ohraničit, je to období mezi roky 1968-1972, kdy pozvolný nástup normalizace s počátkem roku 1970 definitivně přerušuje veškeré tehdejší literární ambice.
Po roce 1968 nejprve dochází (i díky krátkodobému zrušení cenzury) k naprostému průlomu a do popředí se dostávají nejen díla zakázaných autorů (od r. 1948 a později), ale také mnoho obcházených překladů z literatury světové. Na stránkách knih se tak objevuje kritická reflexe a otevřené pohledy nejen na současnou společnost, ale i na její poslední desetiletí (ať již jde o téma lágrů, uranových dolů, PTP, vězení aj.).

Redaktoři jednotlivých nakladatelství si byli postupného uvolňování dobře vědomi, a proto nabídka edičních plánů rok od roku sílila a byla odvážnější a pestřejší. Vzhledem k dlouhým časovým prodlevám, které po odevzdání zredigovaného rukopisu do finální podoby tisku vznikají (v průměru vychází výroba jedné knihy na 12-16 měsíců), se tak nelze divit, že tlak na tiskárenský průmysl byl na konci šedesátých let obrovský, a že jedinou jeho záchranou před totálním zhroucením byl trvalý nedostatek papíru, každý rok korigovaný a přidělovaný Odborem pro kulturu MK ČSR. Nakladatelství tak často stála před otázkou, zda vydají některého autora v masovém nákladu, nebo jeho náklad částečně sníží, a zaměří se díky tomu na autory, kteří by i pro podstatně menší čtenářskou obec byli velkým přínosem (typicky autoři věnující se poezii, filosofii apod.). Proto také jen málokterý autor, který čelil zákazu a jehož dílo posléze skončilo ve stoupě, vyšel v obrovských nákladech. O to těžší je dnes zničené dílo dohledat, neboť se jejich náklad často pohyboval v rámci jen několika málo tisíc výtisků.
 

Jak už bylo naznačeno, velkou nevýhodou byly zdlouhavé výrobní postupy tiskárenského průmyslu. Používalo se ještě klasického vysázení textu, a než se definitivně schválil text, který byl posléze vytištěn, proběhlo několik korektur. To do značné míry nahrávalo normalizátorům: z mnoha a mnoha již vysázených textů se řada autorů do knihkupectví ani nedostala, neboť výroba jejich knihy skončila předčasně, a to buď ve sloupcových sazbách nebo stránkových korekturách. Naštěstí i takové případy se podařilo zachránit a lze je ještě dnes na aukci vidět. A i když cenzura do konce roku 1989 zavdá zákaz ještě mnoha dalším autorům, měřítko a počet zakázaných a zničených děl jsou s koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let již nesrovnatelné.


Výsledky aukce a komletní katalog naleznete zde: 

Filmové a výtvarné plakáty (říjen 2021)


Mimořádná on-line aukce probíhala na aukční platformě livebid.cz 14. října 2021.

V aukci byly nabízeny plakáty filmové, divadelní, fotografické, výtvarné a propagační, a plakáty s podpisy výtvarníků či jiných umělců.

Nabízeno bylo více jak 600 položek. Z významějších umělců byli zastoupeni např. J. Vyleťal, K. Vaca, Z. Ziegler, V. Boudník, J. Váchal, K. Teige, J. Kolář a řada dalších.

 

Aukce:

podp naproti titulu J. Suchý, vyd. ČS. spisovatel, Praha, 1965, pův. clpl. vazba, 136s., velmi dobrý stav


podp naproti titulu J. Suchý, vyd. ČS. spisovatel, Praha, 1966, pův. karton. vazba, 90s., drobně odřené růžky, jinak dobrý stav


podp. na patitulu prvního svazku J. Suchý, vyd. Český fonoklub - Jonáš, 1981 a 1982 v nákladu 2000 výtisků, 2x pův. brož, velmi dobrý stav


Doporučujeme:

Penguin Books, 1978

Stav: velmi dobrý stav knihy; obálka na hřbetu mírně odřená


Židovské muzeum v Praze, 2012

Stav: výborný

Stran: 274


1887, Dědictví sv. Jana Nepomuckého

Stav: Bez tit. listu a tiráže, zažloutlé listy, dobrý stav