menu  

Obchodní podmínky


Provozovatelem internetového obchodu www.antiqari.at je

Antiqariat Radhošťská, spol. AD Plus, s.r.o.

sídlo provozovny: Radhošťská 3, 130 00 Praha - Vinohrady.

IČO:  45314799

DIČ:  CZ45314799

Kontakt: info@antiqari.at

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hod.
 

POLOŽKY NEMUSÍ BÝT ULOŽENY NA PRODEJNĚ, ČASTO JSOU V NAŠEM SKLADU, PROTO JE NUTNO OBJEDNAT NEBO REZERVOVAT PŘEDEM.

1. Úvodní ustanovení

1a) Tyto Obchodní a platební podmínky jsou platné pro nákup v knižním internetovém obchodě www.antiqari.at. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, který je zároveň prodávajícím, a kupujícího (spotřebitele).

1b). Smluvní vztahy obou stran jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platné znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.


2. Obecná ustanovení

Stav položky odpovídá jejímu stáří, pokud není v popisu výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou stanoveny v korunách českých a reflektují stav daného titulu.

POLOŽKY NEMUSÍ BÝT ULOŽENY NA PRODEJNĚ, ČASTO JSOU V NAŠEM SKLADU, PROTO JE NUTNO OBJEDNAT NEBO REZERVOVAT PŘEDEM.


3. Uzavření kupní smlouvy

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny, nejpozději však do 7 dní ode dne doručení.

Rezervace knih na prodejně

Knihy z naší nabídky si můžete rezervovat na prodejně po dobu jednoho týdne. Rezervace je nezávazná, pokud se Vám kniha nebude líbit, nemusíte ji kupovat. Nevyzvednuté knihy po uplynutí jednoho týdne automaticky vracíme do prodeje.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí knihy a zaplacení kupní ceny. Od takto uzavřené kupní smlouvy nelze v případě osobního převzetí na prodejně odstoupit ve smyslu článku 8,9,10 a následujících článků těchto obchodních podmínek. Jste povinni si knihu při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat případné vady.

Zasílání knih

Knihy z naší nabídky si můžete objednat a využít některou z nabízených forem přepravy.

V tom případě je Kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzením objednávky se rozumí odeslání potvrzujícího e-mailu, který obsahuje mimo jiné i shrnutí objednávky za účelem možnosti její kontroly a specifikaci způsobu platby a platebních údajů (číslo bankovního účtu, variabilní symbol) na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Na takto uzavřené kupní smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy podle článku 8 a následujících článků těchto obchodních podmínek.

Telefonické objednávky realizujeme pouze po následném písemném potvrzení.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se pečlivě seznámil s těmito Obchodními a platebními podmínkami, že jim beze zbytku rozumí a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy (objednávky a akceptace).


4.  Ceník přepravy

Knihy na dobírku odesíláme do 4 pracovních dnů od objednávky.

Při platbě předem na bankovní účet odesíláme do 3 pracovních dnů od připsání částky.

OBJEDNÁVKA

Česká pošta platba
předem na Bú

Česká pošta
DOBÍRKA

Zásilkovna;
platba předem na Bú

 

ČR do 2000,- Kč

120 Kč

180 Kč

100 Kč

 

 

75 Kč (Balíkovna)    

 

ČR nad 2000,- Kč

ZDARMA

180 Kč

ZDARMA

 

Slovensko

 

150 Kč (Zásilkovna)

 

 

Ostatní státy a nadměrné zásilky (nad 2 kg)

individuálně, u nadměrných zásilek Vám dáme předem vědět o kolik bude poštovné navýšeno

Upozornění: minimální hodnota objednávky při zasílání je 100,- Kč.


5.  Popis stavu zboží

Stav knihy odpovídá jejímu stáří. Stav popisujeme "vlastními slovy" tak, abychom co nejvíce vystihli, jak kniha skutečně vypadá. Nejste-li si podle popisu a fotografie jisti, napište nám nebo zavolejte.


6. Důsledky nepřevzetí zásilky se zbožím

Nepřevezmete-li zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se nám z tohoto důvodu vrátí zpět, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží, a jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že neuhradíte škodu na základě naší výzvy do 14 dnů, berete na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání.

Požadujete-li opětovné zaslání zboží, jste povinen(povinna) uhradit náklady s tím spojené. Jsme oprávněni požadovat, abyste tyto náklady uhradil(a) předem.

7. Platební podmínky

Ceny zboží jsou konečné, uváděny včetně DPH a dalších poplatků na internetových stránkách Antiqari.at. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že s výší kupní ceny souhlasí.

Platbu může kupující uskutečnit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na prodejně

b) platební kartou na prodejně

c) bankovním převodem

d) na dobírku

Specifikace a bližší popis platebních podmínek je uveden v objednávkovém formuláři.

8. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Pokud uplatňujete své právo na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí informovat Antikvariát Radhošťská na e-mail info@antiqari.at, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Zboží zašlete nebo předejte zpět na naší adrese bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od smlouvy. Ponesete pouze přímé náklady spojené s navrácením zboží.


9. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

10. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Antiqariát Radhošťská, Radhošťská 3, 130 00 Praha, e-mail: info@antiqari.at

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

11. Práva z vadného plnění

Právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji převezmete, byť se projeví až později. Nemáte práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste musel(a) s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

Je Vaší povinností podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámíte-li vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy.

Práva z odpovědnosti za vadu z důvodu dodání nekvalitního zboží mohou být úspěšně uplatněna jen tehdy, pokud se zboží výrazně liší od náhledu, který je kupujícímu k dispozici pro zobrazení zboží na internetových stránkách obchodu antiqari.at před jeho nákupem, a to pouze tehdy liší-li se výrazně svou kvalitou. Kupující je povinen se přesvědčit před nákupem s pomocí náhledu kupovaného zboží, zda kvalita zobrazení odpovídá jeho představě. Zasláním objednávky kupující akceptuje kvalitu zobrazení, jak je patrná z náhledu zboží. Na pozdější reklamace z tohoto důvodu změny názoru kupujícího nelze brát zřetel s výjimkou důvodu uvedeného výše, tj. výrazného rozdílu v kvalitě zobrazení náhledu a originálem.


12. Reklamace

Jakmile zjistíte vadu zboží, informujte nás o tom a zašlete nebo předložte reklamované zboží k posouzení reklamace. Současně nám sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace jste zvolil(a) (sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz).

Vaši reklamaci posoudíme do 14 dnů od obdržení reklamovaného zboží a o jejím vyřízení Vás budeme v této lhůtě informovat.


13. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Kupující uděluje provedením registrace anebo odesláním objednávky souhlas Antiqariatu Radhošťská se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: info@antiqari.at, nebo aktualizací svého profilu na webu Antiqari.at.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat a to oznámením na e-mail: info@antiqari.at, nebo písemně zasláním na adresu: Antiqariat Radhošťská, Radhošťská 3, 130 00 Praha.

Rozsah zpracování osobních údajů kupujících

Správcem a zpracovatelem osobních údajů kupujících je Antiqariat Radhošťská, spol AD Plus, s.r.o., Radhošťská 3, Praha 3, zastoupená odpovědnou osobou Kateřinou Popovickou.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR  za účelem vyřízení objednávky knih v eshopu www.antiqari.at. Vyslovíte-li při vyplnění objednávky souhlas se zasíláním newsletteru a informačních sdělení Antiqariatu Radhošťská využíváme Váš emailový kontakt také za tímto účelem.

Odesláním objednávky stvrzuje kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném níže v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.


14. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky v internetovém obchodě Antiqari.at potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo provést kdykoli změnu či aktualizaci těchto Obchodních podmínek. Nebude-li uvedeno jinak, nabudou změny a aktualizace platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Antiqari.at.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Antiqariatu Radhošťská,  Radhošťská 3, Praha 3, (spol AD Plus, s.r.o. IČ: 45314799 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Adresa

- E-mail

- Telefonní číslo apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky v eshopu www.antiqari.at.  Pokud jste zvolil vyřízení objednávky přes některou ze zásilkových služeb, budou Vaše osobní údaje sdíleny s touto službou za účelem vyřízení Vaší objednávky. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nutnou k vyřízení objednávky, resp po dobu stanovenou zákonem jako nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Dle GDPR máte právo:

- Vzít souhlas kdykoliv zpět

- Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

- Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

Doporučujeme:

1991, Academia

Stav: desky ušpiněné; jinak dobrý stav knihy


2007, Vltavín

Stav: Výborný


Státní tiskárna v Praze, 1929

Stav: stav knihy dobrý; okraje obálky lehce otřepeny; vazba se rozpadá - uvolněné listy

Stran: 214